Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Veterina
Odhlásiť
Kardiológia

Dosiahnutie cieľových hodnôt LDL cholesterolu efektívnejšou dávkou atorvastatínu 30mg v praxi všeobecného lekára

Úvod

Hypercholesterolémia patrí medzi najdôležitejšie rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenia. Jej diagnostika a liečba patrí do rúk všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Napriek existencii účinnej a bezpečnej liečby statínmi mnoho pacientov na Slovensku nedosahuje cieľové hodnoty LDL cholesterolu (LDL-C). Cieľom tejto práce bolo identifikovať pacientov liečených na hypercholesterolémiu všeobecnými lekármi, ktorí nedosahovali cieľové hodnoty na liečbe atorvastatínom (ATST) 20mg a pokúsiť sa dosiahnuť pokles LDLC úpravou dávky ATST na 30mg.

Metodika

Projekt prebiehal formou prospektívnej nerandomizovanej open-label štúdie v trvaní 3 mesiacov. Zaradených bolo spolu 237 pacientov (117 mužov a 120 žien vo veku 20-83 rokov), ktorí nedosahovali cieľové hodnoty LDL-C pri liečbe ATST 20mg.