Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Veterina
Odhlásiť
Bolesť

Nalgesin Forte – Vždy, keď niečo bolí

V spoločnosti Krka veríme, že každý si zaslúži žiť bezbolestný život a šancu tešiť sa z vecí, na ktorých v živote naozaj záleží. S naším portfóliom analgetík, do ktorého patrí aj Nalgesin Forte, preto hovoríme bolesti NIE.

Skrátená informácia o lieku:
Nalgesin FORTE 550 mg. Filmom obalené tablety. Každá filmom obalená tableta obsahuje 550 mg sodnej soli naproxénu, čo zodpovedá 500 mg naproxénu. Pomocné látky: sodík (50,00 mg/tableta). Terapeutické indikácie: Nalgesin FORTE tlmí bolesť a zápal a znižuje horúčku. Používa sa na: bolesť zubov a hlavy, bolesť v svaloch, kĺboch a chrbtici, prevenciu a liečbu migrény,pri gynekologických poruchách, zmierňuje menštruačné bolesti a kŕče, bolesť sprevádzanú pri zavedení vnútromaternicového telieska a iné bolesti, bolesť chrbtice, extra-artikulárny reumatizmus, infekčné ochorenia (používa sa ako prídavný liek k špecifickej liečbe na zmiernenie bolesti a zápalu a zníženie horúčky), reumatické ochorenia (pôsobí protizápalovým a analgetickým účinkom pri reumatoidnej artritíde, chronickej juvenilnej idiopatickej artritíde, artróze, ankylozujúcej spondylitíde a dne). Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí: Zvyčajná denná dávka na zmiernenie bolesti je od 550 mg do 1 100 mg sodnej soli naproxénu. Úvodná dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 6 až 8 hodín. U pacientov, ktorí dobre tolerujú nízke dávky a nemajú v anamnéze gastrointestinálne ochorenie, sa denná dávka môže zvýšiť na 1 650 mg pri silnej bolesti, ale nie na dlhšie ako 2 týždne. Tablety sa majú prehltnúť s tekutinou. Dospievajúci starší ako 16 rokov: Dávkovanie je rovnaké ako dávkovanie u dospelých. Deti vo veku 2 až 16 rokov: 10 mg/kg/deň užité v dávkach v 12 hodinových intervaloch. Maximálna jednorazová dávka by u detí nemala presiahnuť 275 mg. Deti vo veku do dvoch rokov: Nalgesin FORTE je kotraindikovaný u detí vo veku do dvoch rokov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na sodnú soľ naproxénu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť na salyciláty a iné nesteroidné protizápalové lieky určené na liečbu bronchiálnej astmy, urtikárie a rinitídy. Aktívny alebo rekurentný gastrický alebo duodenálny vred, gastrointestinálne krvácanie. Ťažká porucha pečene alebo obličiek. Závažné srdcové zlyhanie. Posledný trimester gravidity. Použitie u detí do 2 rokov. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu príznakov ( GI a kardiovaskulárne riziko). Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kyseliny acetylsalicylovej a iných nesteroidových protizápalových liekov sa neodporúča, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov. Sodná soľ naproxénu môže znižovať agregáciu krvných doštičiek a predĺžiť čas krvácania, čo sa má brať do úvahy pri súbežnej liečbe antikoagulanciami. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nalgesin FORTE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gravidita a laktácia: Liek je indikovaný počas gravidity len ak je prínos pre matku vyšší ako riziko pre plod. Použitie Nalgesinu FORTE je kontraindikované počas posledného trimestra gravidity. Užívanie Nalgesinu FORTE sa neodporúča počas laktácie. Nežiaduce účinky: bolesť hlavy, točenie hlavy, ospalosť , zápcha, abdominálna bolesť, nauzea, dyspepsia, hnačka, stomatitída. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. Dátum revízie textu: október 2019. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si pozorne prečítajte úplnú informáciu o lieku (SPC). Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky. Úplnú informáciu o lieku získate na adrese: KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, www.krka.sk Dátum prípravy materiálu: 10/2022.


Referencie: 1. SmPC for Nalgesin Forte; 2. SmPC for diclofenac IR; 3. Chou R et al. Analgesics for Osteoarthritis: An Update of the 2006 Comparative Effectiveness Review. Agency for Healthcare Research and Quality 2011. Report No.: 11(12)-EHC076-EF; 4. Fan M, Liu J, Zhao B et al. Indirect comparison of NSAIDs for ankylosing spondylitis: Network meta-analysis of randomized, double-blinded, controlled trials. Exp Ther Med. 2020;19(4):3031-3041; 5. Burmester G et. al. The appropriate use of non-steroidal antiinflammatory drugs in rheumatic disease: opinions of a multidisciplinary European expert panel. Ann Rheum Dis 2011; 70:818–22; 6. McGettigan P, Henry D (2011). Cardiovascular Risk with Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Systematic Review of Population-Based Controlled Observational Studies. PLoS Med 8 (9): e1001098; 7. EMA: New safety advice for diclofenac [internet]. UK: European Medicines Agency; 2013 [cited Oct 2022]: https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/diclofenac-article-31-referral-new-safety-advice-diclofenac_en.pdf; 8. https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-upozornenia/odporucenie-na-obmedzenie-pouzivania-liekov-s-obsahom-diklofenaku?page_id=3378; 9.Garcia Rodriguez LA, Jick H. Risk of upper gastrointestinal bleeding and perforation associated with individual NSAIDs. Lancet 1994; 343: 769–72.