Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Veterina
Odhlásiť
Kardiológia

Výnimočný pohľad na adherenciu k antihypertenznej liečbe: Pacient v centre záujmu

Prednáška zaoberajúca sa problematikou hypertenzie - najdôležitejšieho rizikového faktora pre kardiovaskulárne ochorenia – ktorej kontrola je kľúčová. Nízka adherencia k liečbe je primárnou príčinou neuspokojivej kontroly TK, čím sa zvyšuje riziko KV príhod a je ovplyvnená kvalita života. Až dvaja z troch hypertonických pacientov prestávajú užívať lieky v rámci jedného roka od začiatku liečby. Preto, multifaktoriálny prístup (fixná jednotabletová kombinácia antihypertenzív, zloženie lieku, senzitívni pacienti, pomocné látky, jednoduchosť administrácie, ekonomický aspekt liečby, atď) a zameranie sa na jednotlivého pacienta sú pre dosiahnutie kontrolovaného krvného tlaku rozhodujúce.
PharmDr. Peter Stanko Farmaceut a spoluzakladateľ ADC Číselník