Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Medicína

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Veterina
Odhlásiť
Kardiológia

Vzácne perindoprily: Závery medzinárodnej klinickej štúdie Precious

Prednáška zameraná na zhodnotenie výsledkov klinickej, intervenčnej, medzinárodnej štúdie Precious zameranej na štúdium účinnosti a bezpečnosti duálnej a trojitej jednotabletovej kombinácie s obsahom perindoprilu pri ambulantnom meraní tlaku krvi a 24-hodinovom holterovskom meraní krvného tlaku. Pacienti (450) boli nastavení na duálnu kombináciu perindopril/amlodipín (P/A) alebo trojitú jednotabletovú kombináciu perindopril/amlodipín a indapamid (P/A/I) podľa ich vstupného tlkau krvi a predpšlej antihypertenznej liečby. Pacienti boli kontrolovaní 4., 8 a 12. týždeň, výstupná návšteva prebehla v 16. týždeň. Klinická štúdia Precious preukázala rýchle a intenzívne zníženie krvného tlaku (P/A 128/81,7 mmHg, P/A/I 127/80,2 mmHg) v súlade s odporúčaniami ESC/ESH 2018, priaznivý bezpečnostný profil a veľmi vysokú mieru compliance pacienta.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC Primárka ambulantného oddelenia NÚSCH