Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Veterina

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre ochrancov zvierat Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Veterina

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Farmácia Medicína
Odhlásiť
Veterina

Dirofilarióza

Dirofilarióza je tzv. novo hroziaca infekcia psov, zriedkavejšie mačiek, a iných mäsožravcov, ktorá úzko súvisí s cestovaním, presunom zvierat a globálnymi klimatickými zmenami, predovšetkým otepľovaním. Pôvodcom ochorenia je vlasovec psí Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens. Ochorenie je charakterizované srdcovo – cievnou (kardiovaskulárnou) a kožnou formou. V prenose pôvodcu významnú úlohu zohrávajú komáre rodu Culex, Aedes a Anopheles.

Kardiovaskulárnu formu spôsobuje Dirofilaria immitis. Dospelé jedince sa lokalizujú v pravej srdcovej predsieni a komore, pľúcnych tepnách a dutej žile hostiteľa. Samec je dlhý 12 – 20 cm, samica 25 – 31 cm. Pohlavne zrelé samice produkujú živé larvy tzv. mikrofilárie priamo do krvi. Mikrofilárie sa dostávajú do organizmu komárov pri cicaní krvi, kde sa z nich vyvinú infekčné larvy. Tie sa pri ďalšom cicaní komára dostávajú do hostiteľského organizmu, kde dospievajú a môžu žiť aj niekoľko rokov.

V mieste lokalizácie dirofilárie spôsobujú morfologické a zápalové zmeny na výstelke pravého srdca (endokarditída) a pľúcnych ciev, ktoré postupne prechádzajú do chronického stavu. Dochádza k preťažovaniu malého krvného obehu a vzniká pulmonálna hypertenzia s následnou hypertrofiou a dilatáciou pravého srdca a pľúcnych tepien (zväčšenie a zhrubnutie steny srdca a ciev). Klinicky sa ochorenie prezentuje chronickým kašľom, zvýšenou unaviteľnosťou, chudnutím, zlou kvalitou srsti, v pokročilom štádiu anémiou viditeľných slizníc, sťaženým dýchaním a zrýchlenou srdcovou frekvenciou. V dôsledku sťaženého návratu krvi do pravého srdca vzniká ascites (tekutina v dutine brušnej) a tzv. hepato- a splenomegália (zväčšenie pečene a sleziny).

Kožnú formu spôsobuje Dirofilaria repens. Samec je dlhý 5 – 7 cm a samica 10 – 17 cm. Dospelé jedince parazitujú v podkožnom tkanive a ich mikrofilárie v periférnej krvi. Uvedená forma môže mať asymptomatický priebeh alebo sa prejavuje tvorbou tvrdých uzlíkov v podkoží obsahujúcich dospelého parazita, svrbením, začervenaním kože, vypadávaním srsti a tvorbou šupín.

Diagnostika choroby zahŕňa priamy dôkaz mikrofilárií v periférnej krvi, kardiovaskulárna forma RTG a USG srdca, ďalej rôzne laboratórne testy a sérologické vyšetrenie krvného séra.

Terapia hlavne kardiovaskulárnej formy je náročná, v pokročilých prípadoch mnohokrát ochorenie aj napriek liečbe môže končiť úhynom v dôsledku obehového a obličkového zlyhania. Kožná forma si vyžaduje chirurgickú liečbu.

Krv cicajúci hmyz môže infikovať aj človeka, v prípade infekcie Dirofilaria repens sa larvy dostávajú do krvného obehu a kože, zachytávajú sa na rôznych orgánoch (koža, pľúca, oči) kde vytvárajú uzly. Larvy v človeku nedospievajú.

Vzhľadom na závažnosť infekcie a náročnosť a efekt terapie je najlepšou ochranou zvierat prevencia. Použitie rôznych antiektoparazitárnych prípravkov, či už vo forme sprejov, pipiet, šampónov, obojkov a pod., zabezpečuje ochranu zvierat pred krv cicajúcim hmyzom. Zvlášť je potrebné venovať zvýšenú ochranu v období sezónneho výskytu prenášačov pôvodcov.

INSERT ATAXXA BANNER