Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Medicína Veterina
Odhlásiť
Infekcie a alergológia

Jarní alergici: Ako im pomôcť v lekárni?

Na prelome zimných a jarných mesiacov začínajú ťažkosti u sezónnych, peľových alergikov. Posledné desaťročie rastie význam peľovej alergie na peľ včasných jarných stromov. Najčastejšie z čeľade brezovitých (breza, jelša, lieska, hrab) a bukovitých (buk, dub, gaštan). V Európe pribúda pacientov alergických na hlavný alergén brezy, ktorý je homológny s peľmi vyššie uvedených jarných drevín. Symptómy začínajú pri teplejšej zime už vo februári kvitnutím jelše a končia často v neskorej jari, kde prechádzajú do symptómov zapríčinených alergiou na čeľaď lipnicovitých – zjednodušene povedané alergiou na peľ tráv a obilnín. Tu je hlavný alergén timotejky homológny s peľom množstva druhov ako lúčne trávy (reznačka, psiarka, mätonoh a dalšie) a obilniny (pšenica, raž, kukurica a ďalšie).[1, 2]

Výskyt inhalačnej alergie sa vo vyspelých štátoch Európy, ale aj sveta pohybuje okolo 30 % populácie.[3, 4] Polovica pacientov má sezónnu, od peľov závislú, inhalačnú alergiu. Takýto pacient dlhodobo uniká lekárskemu vyšetreniu a rieši svoje prejavy sám. Najjednoduchšie je pre neho navštíviť lekáreň.

Prejavy

Absolútne hlavným príznakom je sčasti, alebo aspoň nejakú časť dňa upchatý nos, vodnatá sekrécia z nosa, svrbenie očí, podnebia, nosa a časté kýchanie. Absencia zvýšenej teploty. Avšak vo včasných jarných mesiacoch, kedy alergické obtiaže vrcholia, môže dôjsť ku kombinácii s respiračnými, v 99 % vírusovými infekciami rôznej intenzity. Potom sme svedkami kombinácie prejavov a sťaženej diagnostiky.[5, 6]

Je dobré sa opýtať na vyššie uvedené príznaky. Pýtame sa aj na dĺžku trvania symptómov. Infekčná nádcha pominie v priebehu týždňa. Alergická nádcha trvá dlhšie – aj mesiace. Peľová nádcha má sezónny výskyt, príznaky sa opakujú, možno s rôznou intenzitou, ale každoročne. Ak má lekárnik podozrenie na inhalačnú alergiu, je vhodné odporučiť liečbu, ktorá uľaví od symptómov – hlavne uvoľní nos a nespôsobí žiadnu škodu. Tu sa lekár zhodne s lekárnikom a naopak.

Odporučí liečbu nosovým sprejom s obsahom kortikoidu, ktorý je indikovaný v liečbe alergickej nádchy. Potrebné je podávať ho kontinuálne, minimálne počas vegetačnej sezóny.[6, 7] Pokiaľ nedôjde k úľave, je vhodné doplniť liečbu o druhogeneračné anthistaminikum.[7]

Spotreba

Aká je reálna spotreba týchto terapeutických modalít na Slovensku? Máme viac ako milión alergikov s nádchou, pritom spotreba antihistaminík vydaných bez lekárskeho predpisu sa pohybuje okolo 200 až 300-tisíc balení ročne.[8] Výdaj nosového steroidu (flutikazón propionátu) na voľný predaj je minimálny. Ako sa teda lieči alergická nádcha na Slovensku? Vzhľadom na počty alergikov to budú zrejme dekongestíva, ktoré sú najobľúbenejšie. Dlhodobo minimálne tri druhy týchto liekov obsadzujú horné priečky TOP 30 preparátov bez preskripcie. Spotreba v roku 2014 v počtoch kusovbola necelých 1 856 000 balení a napríklad v 2016 roku bola už 2 355 000 balení. To je nárast o 26 %.[9, 10]

Liečba dekongestívami je problematická, rýchlo nastupuje závislosť. Alergický zápal slizníc horných dýchacích ciest a očí tieto lieky neliečia. Dôsledok je chronická medikamentózna nádcha. Keďže alergia nie je liečená, dochádza k polysenzibilizácii, čiže rozšíreniu množstva kauzálnych alergénov u pacientov.

Dezloratadín

Spektrum voľnopredajných antihistaminík sa teraz obohatilo o preparát s obsahom dezloratadínu.

Dezloratadín je metabolitom loratadínu. Hlavnou indikáciou je alergická nádcha a chronická spontánna urtikária. Má minimálny interakčný potenciál. Má rýchly nástup účinku. Z voľnopredajných antihistaminík má najvyššiu afinitu k H1 receptoru, nepreniká hematoencefalickou bariérou, preto nepôsobí sedatívne.

Dánska štúdia zahrnula v sledovaní 1 287 668 tehotenstiev v rokoch 2001 – 2016 a porovnávala vedľajší vplyv dezloratadínu na priebeh gravidity, na plod a novorodenca v porovnaní s užívaním loratadínu.

Užívanie dezloratadínu nebolo asociované so štatisticky významným nárastom rizika poškodenia plodu. Výsledky ukázali, že fetálny bezpečnostný profil dezloratadínu je podobný ako pri v súčasnosti odporúčaných druhogeneračných antihistaminikách.

Vo voľnom predaji nie je možné preparát odporučiť tehotnej, ale ak dôjde k náhodnému užívaniu, nie je potrebné realizovať žiadne preventívne opatrenia.[13] K dispozícii pre voľný predaj je malé 10 tabletkové balenie. Je vyslovene vhodné na krátkodobú úľavovú liečbu a pri kombinácii s nosovým kortikoidom ide jednoznačne o veľmi bezpečnú a účinnú liečbu pre široké spektrum pacientov od 12 rokov veku.

Vzhľadom k pandémii ochorenia COVID-19, je treba pripomenúť, že alergici nepatria medzi významnejšie ohrozené skupiny. Ak sa prelínajú alergické príznaky s COVID – 19, je potrebné pokračovať aj v protialergickej liečbe. Bezpečné je podávanie nosových kortikoidov a dezloratadínu.[14]

Alergénová imunoterapia

Nezabudnime pacienta nasmerovať k alergológovi. Jeho úlohou je stanoviť čo najpresnejšie hlavné alergény a nasadiť čo najskôr alergénovú imunoterapiu.

Alergénová imunoterapia je jediná známa chorobu modifikujúca liečba alergie. Spočíva v cielenom podávaní vybraných alergénov, špeciálne upravených pre injekčné alebo čoraz populárnejšie sublinguálne podanie s cieľom vytvoriť toleranciu.

Neliečená inhalačná alergia končí celoročnou alergickou nádchou, prípadne aj prieduškovou astmou. Inhalační alergici majú častejšie infekcie dýchacích ciest. Pokiaľ ide o alergénovú imunoterapiu, počas infekcie koronavírusom je možné v nej pokračovať, pokiaľ má pacient mierny priebeh. Po prekonaní infekcie je vhodné sa k liečbe vrátiť.[15]

Máme k dispozícii dobré farmakoterapeutické armamentárium pre voľný predaj. Nasmerujme pacientov správnym smerom. Nech sa liečia moderne a adekvátne k 21. storočiu. Malá poznámka k očkovaniu proti Sars-Cov-2: Inhalační alergici, pacienti s alergickou nádchou a astmou nie sú v žiadnom prípade kvôli týmto ochoreniam kontraindikovaní. Treba ich k očkovaniu povzbudiť.

INSERT DASSELTINO BANNER

Literatúra:

 1. Smith M, Jager S, Berger U, et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy. 2014;69:913-923.
 2. Caillaud DM, Martin S, Segala C, et al. Airborne pollen levels and drug consumption for seasonal allergic rhinoconjunctivitis: a 10-year study in France. Allergy. 2015;70:99-106.
 3. https: //www.enviropor tal.sk /clanok /vo-vyspelych-statoch-sa-pocet-alergikov-odhaduje-na-30-populacie
 4. https://www.healthline.com/health/allergies/pollen
 5. https://www.webmd.com/allergies/spring-allergies
 6. http://progetto-aria.it/materiale/aria_in_the_pharmacy.pdf
 7. ht tps: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar t icles/PMC7066682/
 8. http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Spotreba-humannych-liekov-azdravotnickychpomocok-v-SR-2018.aspx
 9. http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2014/sp1501.pdf
 10. http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Spotreba-humannych-liekov-azdravotnickych-pomocok-v-SR-2016.aspx
 11. Hatzler L, Panetta V, Lau S, Wagner P, Bergmann RL,Illi S, Bergmann KE, Keil T, Hofmaier S, Rohrbach A, Bauer CP, Hoffman U, Forster J, Zepp F, Schuster A,Wahn U, Matricardi PM. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to Phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin Immunol. 2012 Oct;130(4):894-901.e5. doi:10.1016/j.jaci.2012.05.053. Epub 2012 Jul 25. PMID: 22841010.
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Desloratadine
 13. Andersson NW, Poulsen HE, Andersen JT. Desloratadine Use During Pregnancy and Risk of Adverse Fetal Outcomes: A Nationwide Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 May;8(5):1598-1605. doi: 10.1016/j.jaip.2020.02.017. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32142963.
 14. Bousquet J, Akdis C, Jutel M, Bachert C, Klimek L, Agache I, Ansotegui IJ,   Bedbrook A, Bosnic-Anticevich S, Canonica GW, Chivato T, Cruz AA, Czarlewski W, Del Giacco S, Du H, Fonseca JA, Gao Y, Haahtela T, Hoffmann-Sommergruber K, Ivancevich JC, Khaltaev N, Knol EF, Kuna P, Larenas-Linnemann D, Mullol J, Naclerio R, Ohta K, Okamoto Y, O‘Mahony L, Onorato GL, Papadopoulos NG, Pfaar O, Samolinski B, Schwarze J, Toppila-Salmi S, Teresa Ventura M, Valiulis A, Yorgancioglu A, Zuberbier T; ARIA-MASK study group. Intranasal corticosteroids in allergic rhinitis in COVID-19 infected patients: An ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Mar 31. doi: 10.1111/all.14302. Epub ahead of print. PMID: 32233040.
 15. Klimek L, Jutel M, Akdis C, Bousquet J, Akdis M, Bachert C, Agache I, Ansotegui I, Bedbrook A, Bosnic- Anticevich S, Canonica GW, Chivato T, Cruz AA, Czarlewski W, Del Giacco S, Du H, Fonseca JA, Gao Y, Haahtela T, Hoffmann-Sommergruber K, Ivancevich JC, Khaltaev N, Knol EF, Kuna P, Larenas-Linnemann D, Melen E, Mullol J, Naclerio R, Ohta K, Okamoto Y, O‘Mahony L, Onorato GL, Papadopoulos NG, Pawankar R, Pfaar O, Samolinski B, Schwarze J, Toppila-Salmi S, Shamji MH, Teresa Ventura M, Valiulis A, Yorgancioglu A, Matricardi P, Zuberbier T; ARIA-MASK Study Group. Handling of allergen immunotherapy in the COVID-19 pandemic: An ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Jul;75(7):1546-1554. doi: 10.1111/all.14336. PMID: 32329930; PMCID: PMC7264744.