Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Odhlásiť
Nastavenia vyhľadávania
Typ obsahu Témy
Nedávno pridané Odborné články Video obsah Obsah pre pacientov Užitočné nástroje Upozornenia
Užívateľské nastavenia

Aktuálna kategória Farmácia

Budete presmerovaný na ďaľšiu

Prejdi na:
Medicína Veterina
Odhlásiť
Bolesť

Účinnosť a bezpečnosť naproxénu pri liečbe nešpecifickej lumbalgie: výsledky otvorenej multicentrickej štúdie (NEST)

Cieľ

Posúdiť účinnosť a bezpečnosť naproxénu u pacientov s nešpecifickou bolesťou bedrovej chrbtice.

Materiály a postupy

Štúdia bola vykonaná u 90 pacientov s akútnou a chronickou nešpecifickou bolesťou v lumbosakrálnej časti chrbtice. Po zaradení do štúdie bolo pacientom predpísaných 550 mg naproxénu dvakrát denne. Stav všetkých účastníkov štúdie sa hodnotil pomocou vizuálnej analógovej škály (VAS), Oswestry dotazníka, Schoberovho testu a globálneho skóre bolesti. Pacienti pokračovali s liečbou 7 až 14 dní v závislosti od zmiernenia bolesti (VAS hodnoty nižšie ako 10 mm).

Výsledky

Klinicky významné zmiernenie bolesti bolo na 7. deň liečby zaznamenané u 77 pacientov (88,5 %), pričom na 14. deň u 81 pacientov (93,1 %). Intenzita bolesti sa podľa VAS škály znížila 6,2-násobne v porovnaní s východiskovou hodnotou (na 52,9 mm). Vplyv bolesti na každodenné aktivity pacientov sa podľa Oswestry dotazníka 4,78-násobne znížil. Schoberov test ukázal zvýšenie amplitúdy pohyblivosti chrbtice o 27 % v porovnaní s východiskovými hodnotami počas liečby. Nežiaduce účinky liekov boli počas trvania celej štúdie spozorované len u 5 pacientov (5,7 %), z ktorých 80 % bolo miernych.

Záver

U pacientov s nešpecifickou bolesťou bedrovej chrbtice je užívanie 550 mg naproxénu dvakrát denne vysoko účinné a bezpečné.

Plná verzia článku